Menu

Entrevista prensa «De remate» (2)

Entrevista realizada por Ágatha de Santos no xornal Faro de Vigo (08/06/2015).

Texto recollido do blog de Edicións Xerais de Galicia.