Menu

Definición de termos abstractos nos dicionarios galegos: unha perspectiva diacrónica e sincrónica

Un traballo no que se compara a maneira de definir unha serie de conceptos abstractos nos dicionarios galegos recentes e tamén nos de épocas anteriores.