Menu

Motivacións e tipoloxía na denominación das cooperativas agrarias galegas

Breve estudo, sen enfoque académico, no que trato de categorizar os nomes das cooperativas agrarias galegas segundo a súa orixe.